Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Sukkoth: de belofte van de Koning en Zijn kahal * (gemeente).

Als het gaat om de Feesten van JHWH, zoals Yeshua die ook vierde en bevestigde, dan zijn er nog vaak de nodige vragen en de meerderheid van de kerken doet er niets mee.
Erger nog als men ze veracht als zgn. “Joodse” feesten en afdoet met ” Joods gedoe als zwaaien met kippen” en ” stenen uit je jaszak in het water gooien”, wat dan met Yom Kippur door een kleine orthodoxe minderheid wordt gedaan.
De kip geldt dan als degene, die voor de zonden sterft (!!) en de stenen staan symbool voor zonden, die dan in de diepte der zee worden geworpen.
Dat zijn zaken, die nergens in de Bijbel worden geboden, misleiding van rabbijnen, die toevoegden aan de Tora, waardoor velen Yeshua als de Mashiach afwezen.
Het is nogal kwalijk om er als christen of als Jood zo naar te kijken en te doen of dat de essentie van  de Feesten van JHWH is;  laten we zien wat de Bijbel ons leert over de Feesten van JHWH, vervuld  en voorgeleefd door Yeshua,  zie een paar artikelen, die ik eerder schreef:

– https://tora-yeshua.nl/2018/08/waarom-moet-elk-mens-tora-volgen/

– https://tora-yeshua.nl/2013/09/hoe-wordt-yeshua-zichtbaar-in-sukkoth/

https://tora-yeshua.nl/2018/09/sukkoth-is-mooiste-toekomstvisie/

– https://tora-yeshua.nl/2015/09/hoe-herkennen-we-yeshua-in-sukkoth/

– https://tora-yeshua.nl/2014/10/ebola-en-jihad-het-ultieme-kwaad-sukkoth-vieren-tilt-ons-er-boven-uit/

Sukkoth is het hoogtepunt van al de Feesten van JHWH, vanaf Pesach (verlossing) naar Shawoeoth (dank voor het ontvangen van de Tora, JHWH dichtbij ons in de uitstorting van Hem als Heilige Geest) naar  de komende Koning.
Via het uiten van onze blijdschap over Zijn komst om Yom Teruach, erkenning van schuld en dank voor vergeving op Yom Kippur vieren we Zijn aanwezigheid op Sukkoth, die op Zijn tijd tot grotere werkelijkheid wordt.
Zie voor details:

https://tora-yeshua.nl/2019/09/yom-teruach-rosh-hashanna-tora-heidendom/

– https://tora-yeshua.nl/2019/10/yom-kippur-erkenning-schuld-en-ontvangen-vergeving-yeshua/

Vandaag is dus de 1e shabbath van Sukkoth, volgende week maandag de slotshabbath, dagen om in de rust en denkend over de geweldige betekenis van Sukkoth door te brengen, zo mogelijk met Geestverwanten.
* zie voor “gemeente/kahal”  https://www.messiaanshetlevendwater.be/Marcel%20Achten_files/FFOZ/Vayakhel-Pekudei%20-%20De%20kerk%20op%20de%20berg%20Sinaï%20(FFOZ)%20(1).pdf

Meer over deze Sukkothweek lezen we in Lev.23:33-44  en in Dt. 16:13-17:
– 7 dagen feest, met aan begin en einde een heilige samenkomst, 2 dagen dus om als shabbath te vieren.
-dankoffers brengen in de tempel, voor de oogst, wat niet meer praktisch kan gezien het ontbreken van de tempel, maar natuurlijk wel als gebed en financieel gift een een goed doel, wat verbonden is aan het Koninkrijk van JHWH.
-in vs. 40 lezen we over de lulav, een bosje takken van palm, loofbomen en beekwilgen als uiting van blijdschap (bos bloemen) om vrolijk te zijn voor het aangezicht van JHWH.
-voor allen, die in Israel geboren zijn, geldt dan om een week in een loofhut te wonen, ter herinnering aan de uittocht uit Egypte.
Buiten Israel en zeker ook als Bijbelse gelovigen uit de niet-Joden kunnen we dat laatste invullen met dank aan JHWH dat we in Yeshua verlost zijn uit de (“Egyptische”) duisternis, afgoderij en slavernij.

Tenslotte is Sukkoth een profetisch feest, zoals alle genoemde Feesten van JHWH door het jaar heen.
Sukkoth wijst op het 1000 jarig rijk, waarin JHWH zichtbaar regeert vanuit Yerushalayim in de verschijning van Yeshua, zoals Hij was na de opstanding, zoals in Opb. 1 als Hij aan Johannes verschijnt.
Zie Jes. 65:17-21 , wat dan aan het einde getest wordt door een korte tijd, waarin satan de wereldbevolking opnieuw kan verleiden, maar dan geoordeeld wordt met allen, die hem volgden, Opb. 20
Sukkoth verwijst daarmee ook naar de eeuwigheid, waarin JHWH regeert en Zijn gemeente als Bruid , bestaande uit alle oprechte gelovigen uit alle tijden, van buiten en binnen Israel zal leven, zonder enige vorm van kwaad , zonde of mensen/wezens, die iets van Goddeloosheid hebben.

chaq Sukkoth sameach,  het is feest, omdat de Koning er is , JHWH in Yeshua, die kwam en zal komen.
Zorg dat u/jij met Hem verzoend leeft en Hem tot Zijn eer tegemoet leeft, Zijn Feesten vierend, levend van uit Zijn Tora en van uit Yeshua.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*