Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Grote Verzoendag, van zo.av. 24 tot ma.av 25 sept. 5784

https://www.jair-bijbelstudies.nl/sabbat-feesten/grote-verzoendag-jom-kippoer-index/grote-verzoendag-jom-kipur Prima artikel, zie ook onder "Yom Kippur" , via de zoekfunctie op onze site,  elk jaar over geschreven, ontdek de zegen van vergeving , die je ontvangt van onze hemelse Vader en mag praktiseren naar jezelf en je naasten. Vergeving na erkenning van schuld op basis van het offer van Yeshua ha Mashiach! Shabbath shalom, Ben Kok (joods-chr. pastor) P.S.. :https://www.israeltoday.co.il/read/mercy-killing/?mc_cid=f5c69f8906&mc_eid=f8fb8ec67a een goede uitleg van de dierenoffers in de Tora, die tot Yeshua kwam, een van JHWH gegeven voorziening waren om met de zondigheid van de mens om te gaan. […]

Yom Teruach: feest van de bazuinen, 16 sept., uitzien naar de komst van de Koning!

Als je de Tora volgt als leefstijl ons door JHWH gegeven en door Hem vervuld en voorgeleefd in Yeshua ha Mashiach, dan doe je wat in Lev. 23:23, 24 staat: “En JHWH sprak tot Moshe: Spreek tot de Israelieten ("en daarmee tot alle Bijbelse gelovigen, dwz. het Israel Gods", Gal. 6:16) , toevoeging redactie.): in de 7e maand op de 1e dag van die maand zullen jullie een shabbath hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.” Dat is de maand Tisjri, begint 15 september bij zonsondergang doorlopend op  16 september. zonsondergang,  als startmoment van de najaarsfeesten, toelevend naar Yom Kippur , […]

eindtijdnaam voor India: Bharata, dwz.: het dragen van de wereld

Ineens neemt het land met het grootste inwonertal, India met 1,4 miljard mensen, een nieuwe naam  (Bharata) en het is heel belangwekkend om te zien wat dat betekent. Zie over de achtergrond https://nl.wikipedia.org/wiki/Mahabharata Een citaat van deze link, zoals het aan het begin wordt vermeld: "De Mahabharata (Devanagari: महाभारत, Sanskriet: Mahābhārata), soms Bharata, is een omvangrijk religieus en filosofisch epos uit India. Samen met de Ramayana vormt het een belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme. De Mahabharata is het op twee na grootste literaire werk van de wereld na het […]

de ware islam: lees de bronnen ! ontmasker deze duisternis met kennis van zaken.

Ik kreeg de nieuwsbrief in mijn mailbox van https://www.cspii.org/learn-political-islam/ en als u wil weten hoe de islam is, kunt u daar prima terecht, de meesten in ons land hebben geen idee en recent sprak ik nog een voorganger, die nog steeds beweert, dat JHWH zoals in de Bijbel dezelfde is als de Allah in de koran. Dat is heel dom en lasterlijk mbt. JHWH, Die ons in Yeshua is verschenen, iets wat men  n.b. in de islam "shirk" (lastering van  Allah) noemt. Dus wat voor Bijbelse gelovigen het fundament is (JHWH verscheen ons in Yeshua, Die voor ons de doodstraf droeg en […]

Wat zegt Yeshua over het ontvangen van eeuwig leven?

Wat is het ? Joh. 17:3 "de persoonlijke relatie met JHWH en Yeshua!", waarbij Yeshua het "Plaatje/Selfie van JHWh is", zie Hebr. 1:3 en Col.1:15 Ook Joh. 14:9 waar Yeshua zegt: "wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien". Die "eeuwig levenrelatie" begint bij je bekering en gaat door de dood heen in eeuwigheid, mits wij Yeshua tot het einde toe volgen (Hebr.3:6,14 /4:11/6:8,12,15 Bekering: zie https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/ Yeshua volgen: dat is  na je bekering: "heiliging", apart van deze wereld leven volgens wat Yeshua onderwijst,  d.w.z. : Hij onderwijst de Tora en maakt die ook waar in woord en daad! https://tora-yeshua.nl/2023/06/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-volgens-yeshua/ Je kunt Yeshua volgen in Zijn Torapraktijk […]

Christendom is al eeuwenlang tot antichrist verworden !

Zeer schokkende ontdekking, maar denk even mee, hoe ik tot die uitspraak ben gekomen. Het christendom is ontstaan van uit het Jodendom, waar uit  de Christus (Grieks voor het Hebreeuwse Mashiach, wat Gezalfde betekent) is voortgekomen, naar Gods plan van eeuwigheid zoals in de Tenach (Oude Testament) is geprofeteerd. Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) is verschijning van JHWH in mensengestalte, de openbaring van Gods Persoonlijkheid (Hebr.1:3 en Col.1:15) en Hij wist dus voor 100% hoe Gods onderwijs voor de mensen, de Tora, bedoeld is en Hij corrigeerde de Joden  daarin zover ze afgedwaald waren in hun onbegrip , zie de bergrede in […]

Eindtijd: hagelstenen van 19 cm. en “verzengende hitte”.

Op https://www.facebook.com/severeweatherEU/ wordt bevestigd wat er ook in het RTL4  nieuws vanmorgen om 8.40 uur werd vermeld: enorme hagelstenen van 19 cm doorsnede gevallen in Noord-Italie. Ik heb er als volgt op gereageerd: Revelations 16:21 in the Bible tells us that in the end there will be big hailstones, 30 kg ! as a punishment coming from our Creator for the sins of the people worldwide: "And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent: and men blasphemed God because of the plague of the hail; for the plague thereof was exceeding […]

Wat is het “evangelie van het Koninkrijk” volgens Yeshua ?

Die term vinden we in Matth. 4:23 en het antwoord staat er gelijk achter: Matth.5,6 en 7, de bergrede. Zie ook https://tora-yeshua.nl/2023/04/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-zoals-yeshua-verkondigde/ Yeshua onderwijst daar zijn Joodse luisteraars en die waren vertrouwd met de Tenach, (het zgn Oude Testament) kenden de Moadiem, (de Feesten van JHWH, zoals o.a. sabbat, Pesach, Shaowoth, Sukkoth) en leefden er uit op verschillende manieren. Yeshua legt de oorspronkelijke bedoeling van de Tora uit en verkondigt in de 4 evangeliën dat Hij de levende Tora is, van JHWH gezonden. In het eerste evangelie, dat van Mattheus, zien we doorlopend dat Yeshua verwijst naar de Tenach, het Nieuwe Testament bestond gewoon […]
  • Zaterdag, 24 Juni 2023 - 15:00
  • Categorieën: Nieuws

reportage over de Wagnergroep

https://www.aljazeera.com/news/2023/6/24/why-wagner-mercenary-force-has-moved-against-russias-military Wat gaat deze actie  van de Wagnergroep tegen de Russische legerleiding en/of tegen de regering van Rusland/Putin opleveren? De naam komt van de componist Richard Wagner, omdat de muziek van Wagner zeer gewaardeerd werd door Hitler en dat zegt dan weer veel over dit huurlingenleger. De leider is een Russische oligarch, Yevgeny Prigozhin, die samenwerkt met het Russische leger, op diverse plekken in de wereld, om regimes aan de macht te houden, zie verder genoemde link met video. Maar de samenwerking gaat al maanden moeizaam en staat op springen. Een coupe, gesteund door meer oligarchen? Het blijft nog even gissen, maar het spanningsveld USA […]

Klaus Schwab is God en Yuval Harari zijn profeet, aldus WEF

De koran is een eerdere poging om de Bijbelse waarheid te vervangen, nu doet het WEF  een alles overtreffende actie, reageer aub onder dit artikel! Shalom Ben Kok (joods-chr. pastor) PS zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=igoUrZwkuZc over de interreligieuze  eenheid al een jaar gelden opgestart. En: https://www.frontnieuws.com/wef-schwab-brieven-aan-mark-rutte-opgedoken-nederland-geprezen-voor-vooruitgang-great-reset/ _____________________________________________________________ WEF beveelt overheid om Bijbel te verbieden en op feiten gecontroleerde versie zonder God uit te geven Met dank overgenomen van: https://www.frontnieuws.com/wef-beveelt-overheid-om-bijbel-te-verbieden-en-op-feiten-gecontroleerde-versie-zonder-god-uit-te-geven/#comments Het World Economic Forum heeft opgeroepen om religieuze geschriften te laten “herschrijven” door kunstmatige intelligentie om een geglobaliseerde “nieuwe Bijbel” te creëren. Yuval Noah Harari, die de rechterhand is van Klaus Schwab op het WEF, stelt dat […]

Pinksteren is bijna overal mismaakt, onbegrepen !!!!!!!!

We weten dat er een schepping is, volgens de Bijbel gemaakt door de Schepper, God, genaamd JHWH, die Geest is. Deze Geest getuigt van Zijn almacht en creativiteit door deze  schepping en Hij schiep ook de mens uit het materiaal (stof) van de aarde, maar maakte hem levend door hem Zijn Geest in te blazen. De Heilige Geest komt dan voor het eerst bij ons binnen tijdens […]

“de nieuwe mens” anno Pinksteren 2023: de mens 2.0

Vanmorgen in het nieuws:  meer dan 80 % van de ouderen in Nederland denkt niet na over hoe hij/zij met voldoende zorg de oude dag kan doorleven en dat geldt m.n. voor de 50+, zie https://www.actiz.nl/nederland-niet-voorbereid-op-eigen-oude-dag Bizar, maar Actiz heeft met 500.000 medewerkers de zorg voor 2 miljoen ouderen, dus ze weten wel waar ze het over hebben. Het is erger: als pastor spreek ik dagelijks mensen, […]

Pasen en Pinksteren op 1 dag ?

Als spreekwoord gebruiken we die term om aan te geven dat iets 100% onmogelijk is en als je begrijpt dat Pinksteren altijd op de 50 ste dag na Pasen is, dan is dat ook zo. Maar inhoudelijk is het wel degelijk mogelijk: Pasen, Bijbelser gezegd "Pesach", is het feest van onze verlossing en vergeving van zonde,  doordat Jezus Christus , bijbelser "Yeshua ha Mashiach" als een selfie […]

Wie is “king” Charles ? Lees en huiver.

05.05.2023 Het dossier Koning Charles III – Wat zich werkelijk achter de paleismuren afspeelt met dank overgenomen van https://www.kla.tv/nl Zie onder dit artikel, na de onderbouwende links, mijn commentaar en mag ik u uitnodigen om ook te reageren , daar onder? Het dossier “Koning Charles III” geeft een heel ander beeld dan wat de massamedia presenteren. Die laten aan miljoenen tv-kijkers over de hele wereld als het […]

Tot heerlijkheid bevorderd !

Franklin ter Horst , onze zeer gewaardeerde broeder  in het Bijbels geloof, is overleden na een periode van ziekte en  zoals ik hem heb mogen kennen, zullen we elkaar ontmoeten in Gods Koninkrijk ! Hier onder het overlijdensbericht, we zullen hem enorm missen, zijn website zal nog steeds leesbaar blijven, zodat we van zijn waardevolle artikelen kennis kunnen blijven nemen. https://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html We wensen de familie van harte en vol […]

wat is “het evangelie van het Koninkrijk” zoals Yeshua verkondigde ?

Als volgers van Yeshua (Jezus) moeten we natuurlijk allereerst weten wat Hij onderwees aan Zijn leerlingen, maar vraag dat aan welke christen ook, dan blijkt dat men het in de meeste gevallen niet weet! Velen kunnen zelfs de basis niet eens verwoorden: het evangelie als fundament, zoals Paulus dat prima verwoord in 1 Cor. 15:1-5. "de Mashiach is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften en […]

Pesach of pasen ?

Wat is het verschil?  Goed om te weten, de data vallen soms samen, dit jaar , 2023, niet. Pesach: is ingesteld t.t.v. Mozes, ca. 1300 jaar voor Christus in opdracht van JHWH, als feest van bevrijding, uittocht uit de slavernij en afgoderij , waarin het volk Israel leefde in Egypte. We vieren dat op de 14e Nissan, volgens de maankalender en dan vier je op seideravond met […]

Actueel antisemitisme nog steeds in de kerken !

In het Bijbelleesrooster voor deze week lazen we o.a. in Exodus 12:49: "Dezelfde wet (de Tora) zij voor den ingeborene (van Israel) en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert." En in Johannes 3:16 lezen we, dat JHWH de hele wereld liefheeft: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, […]

Essentiële artikelen voor snel begrip Bijbels geloofsleven

https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/ https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/ https://tora-yeshua.nl/2011/06/wat-is-joods-christelijk-vanuit-bijbels-historisch-en-actueel-perspectief/ https://tora-yeshua.nl/2018/08/waarom-moet-elk-mens-tora-volgen/ Er staan veel meer artikelen op onze site, maar voor wie snel tot de kern. wil komen, zijn de hier boven genoemde artikelen een goede start.. Stel gerust je vragen hier onder of geef een reactie, zeer welkom, shalom Ben Kok (joods-chr. pastor) […]

Enig idee wat Kerst betekent? Pure Godslastering en misleiding!

Waarom deze kop? Hoe kan een Bijbelse gelovige zoiets schrijven? Juist als je de Bijbel serieus neemt schrijf je zoiets en dat doe ik al jaren, zet maar even het woord "kerst" in de zoekfunctie op deze site  voor details en verwijzingen. -Kerstdatum 25,26 december is de zonnewende, verwijst naar de afgoderij van zonaanbidding, gaat terug op Nimrod en de Saturnusfeesten in Rome.| Puur heidendom, ook in […]

Navigeer naar andere artikelen